SICHUAN YIBIN Çaýyna hoş geldiňiz

 

Siçuanyň ýokary hilli çaýyny halkara bazaryna satmak, çaý çeşmelerinden netijeli peýdalanmak, çaý daýhanlarynyň girdejisini ýokarlandyrmak we ibibiniň meşhurlygyny we eksport arkaly abraýyny hasam artdyrmak maksady bilen.

“Sichuan likýor we çaý topary” we “Yibin Shuangxing” çaý senagaty kärhanasy, 2020-nji ýylyň noýabr aýynda “Sichuan Yibin” çaý önümçiligi import we eksport kärhanasyny döretmek üçin 10 million rubl maýa goýdy. ., Ltd 40% maýa goýdy.

 

ÖNÜMLER MERKEZI

Kompaniýa çaý ekmäge, önümçilige,
gaýtadan işlemek 35 ýyldan gowrak.

Habarlar we wakalar

  • GOWY TÄZELIK!

    “Sichuan Yibin Çaý Senagaty Import & Export Co., Ltd” kompaniýasynyň hiline gözegçilik edýän adam Liu Çiany her ýyl “Chuan Hong Handmade Tea Skills Co” -da kompaniýanyň adyndan üçünji baýragy almagy bilen gutlaýarys ...

  • Jin Jun Mei? Da Hong Pao? Ora-da ikisi?

    Jin Jun Mei, Da Hong Pao ýaly, Wuyi dagynda ösýär, birinjisi Wuyi dag goraghanasynyň esasy tokaýynda, ikinjisi gaýalarda ýerleşýär.Iň oňat hytaý çaýlaryndan ikisi, haýsy tagamly?...

  • Näme üçin asmasmin çaýynda asmasmin ýok?

    Belki, adaty hytaý yasemin çaýynda kämahal yasemini görüp bilmeýändigiňize düşünersiňiz.Bar bolsa-da, bezeg üçin diňe guradylan yasemin ýapraklary ulanylar.Aslynda "jasmin ..." görnüşi.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň